Kvalité och miljö

Kvalitetspolicy

Svenstedts Installationsledning AB kvalitetspolicy är att tillgodose kunden med hållbara produkter och tekniska lösningar genom ett kostnadseffektivt och närvarande arbetssätt. Det innebär att vårt arbete och de handlingar som tas fram i uppdrag är utformade efter kundens önskemål och överensstämmer med de uppsatta mål gällande kvalité, ekonomi och tid.

Svenstedts eftersträvar att vara en pålitlig och trygg part inom installationsledning och med det erbjuda kvalitativa tjänster. Vilket i sin tur skall vara ett av de avgörande skälen för att kunden väljer just oss som deras konsult.

Miljöpolicy

Svenstedts Installationsledning AB miljöarbete utgår från att vi skall bidra till hållbara och miljövänliga tekniska lösningar inom byggsektorn. Genom att tidigt i projekten identifiera miljö- och energipåverkningar som kan finnas i alla byggskeden skapas goda förutsättningar att slutprodukten får en lång livslängd samt en låg energianvändning.

Vårt mål är att tillsammans med kunden skapa en långsiktig relation där vi tillsammans tar ett ansvar för att skydda miljön och dess påverkan. Svenstedts skall kontinuerligt eftersträva till en minskad miljöbelastning i våra uppdrag men även i företagets övriga verksamhet.

Det innebär att:

Vi skall erbjuda kunden en hög service och  kvalitetsnivå på de tjänster som vi erbjuder.

Vi skall förstå och tillgodose kundens behov genom att ha en öppen och tydlig dialog med kund.

Vi ska genom god planering och uppföljning av våra uppdrag tillsammans med kunden, följa upp fastställda krav och mål.

Vi skall följa de lagar, föreskrifter och förordningar som berör vår verksamhet och uppdrag.

Vi skall följa överenskomna tider och med löpande avstämningar under uppdragets gång.

Vi bevakar utveckling inom våra tjänsteområden för att förbättra vår kompetens och arbetssätt.

Vi arbetar kontinuerligt med erfarenhetsåterföring från tidigare uppdrag för att utveckla och förbättra vårt arbetssätt.

Det innebär att:

Våra tjänster leder till att produkterna blir resurssnåla och påverkar miljön positivt på både kort och lång sikt.

Vi kompetensutvecklar oss kontinuerligt i de miljöfrågor som berör bygg- och fastighetssektorn.

Vi arbetar för en sund arbetsmiljö i och utanför konsult uppdrag gällande psykisk-, fysisk- och social- arbetsmiljö.

Vi följer och arbetar efter tillämplig miljölagstiftning och övriga ställda krav.

Vi påverkar konstruktörer och entreprenörer att välja materialleverantörer som kan leverera giftfria byggvaror.

Vi arbetar med kommunikation via olika distanslösningar för att minska miljöbelastningen kopplat till resor.

Vi ställer relevanta miljökrav vid inköp av de varor och tjänster vi använder.

Vi källsorterar vårt eget avfall.

Vi säkerhetställer er byggkvalité

Personligt

Långvariga och goda relationer

Engagemang

Kvalité i stort och smått

Trygghet

Pålitlighet och kompetens

Image

Om Svenstedts

Svenstedts Installationsledning AB drivs sedan den 1 Oktober 2020 av Oscar Svenstedt. Med 15 års erfarenhet från branschen besitter Oscar en bred installationsteknisk kompetens och erfarenhet. Läs mer..

Meny

Kontakt

Svenstedts Installationsledning AB
Älgstigen 59, 591 74 Borensberg

+46(0)70-791 99 70
oscar@svenstedts.se