Samla, strukturera och visualisera

BIM-Samordning

En BIM-modell är en virtuell motsvarighet av hur byggnaden kommer se ut i verkligheten. Detta möjliggör för entreprenörer och beställare att tidigt se hur slutprodukten kommer se ut rent visuellt.

Genom programvaran SOLIBRI kan vi skapa en samlad modell där alla projektets parter så som arkitekt, konstruktörer, installationsprojektörer, Prefab m.m. samlas i en och samma 3D-modell. Med en samlad modell underlättas samordningen mellan de olika disciplinerna i projektet och med det säkerhetsställs en mer kostnadseffektiv byggprocess samt en högre kvalitetssäkring.

Det främsta syftet med en 3D-modell är att man kan utföra 3D-samordning, kollisionskontroller, byggbarhetsgranskningar, mängdavtagningar, visualiseringar för kunder etc. Något man inte får glömma bort är att en 3D-modell är ett mycket viktigt hjälpmedel åt produktion då vanliga 2D-ritningar enbart visar sin respektive disciplin.

Vår vision är att visa att det inte behöver vara komplicerat och dyrt att använda sig av BIM, det ska vara ett naturligt och självklart val i projektet.

"Med BIM i projekteringen skapar vi delaktighet & kvalité"

Image
Vi arbetar med:

●  Framtagning av BIM-manualer
●  Sammanslagning av IFC-modeller
●  Samgranskning med kollisionskontroller
●  Hålla i BIM-möten (samgranskningsmöten)
●  Kvalitetssäkra modellerna
●  Byggbarhetsgranskning
●  Mängdavtagningar
●  Visualiseringar för kunder, personal etc.
●  Implementera 3D/BIM-samordning i organisationer

Image

Vi hjälper er med 3D-samordning

Personligt

Långvariga och goda relationer

Engagemang

Kvalité i stort och smått

Trygghet

Pålitlighet och kompetens

Image

Om Svenstedts

Svenstedts Installationsledning AB drivs sedan den 1 Oktober 2020 av Oscar Svenstedt. Med 15 års erfarenhet från branschen besitter Oscar en bred installationsteknisk kompetens och erfarenhet. Läs mer..

Meny

Kontakt

Svenstedts Installationsledning AB
Älgstigen 59, 591 74 Borensberg

+46(0)70-791 99 70
oscar@svenstedts.se