Sammansatta maskiner

CE-Märkning

De installationssystem som utgör en sammansatt maskin skall CE-märkas. Sammansatt maskin består av en grupp maskiner som, för ett gemensamt syfte, styrs så att de fungerar som en enhet. Detta kan handla om ventilationsaggregat, undercentraler, dörrautomatiker etc.

Tillverkaren är den som har konstruktionsansvaret för anläggningen. I en utförandeentreprenad är byggherren tillverkaren medan det i en totalentreprenad är totalentreprenören som har tillverkansansvaret. Tillverkaren är alltså inte alltid den som byggt huset.

Vi åtar oss att som befullmäktigad representant för tillverkaren utföra riskbedömning, dokumentstyrning och CE-märkning enligt EU-direktiven av installationssystem som utgör sammansatta maskiner.

Image

Fakta om CE-Märkning

●  Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven.
●  För maskiner är det direktivet för Maskinsäkerhet (2006/42/EG) som gäller. Ansvarig myndighet för detta är Arbetsmiljöverket.
●  CE-märkningen innebär att tillverkaren eller importören intygar att produkten uppfyller EU:s krav när det gäller hälsa, miljö och säkerhet.
●  Till en CE-märkt vara hör också en "försäkran om överensstämmelse", ett dokument där tillverkaren försäkrar att varan överensstämmer med kraven i relevanta direktiv.
●  Den som skall CE-märka en produkt måste ha kännedom om kraven i EU-direktivet som gäller för just den produkten samt kompetens gällande den sammansatta maskinen.
●  För att CE-märka en maskin för någon annans räkning (t ex en konsult åt sin beställare eller en UE till sin TE) förutsätts en fullmakt från denne.

Behov av CE-Märkning?

Personligt

Långvariga och goda relationer

Engagemang

Kvalité i stort och smått

Trygghet

Pålitlighet och kompetens

Image

Om Svenstedts

Svenstedts Installationsledning AB drivs sedan den 1 Oktober 2020 av Oscar Svenstedt. Med 15 års erfarenhet från branschen besitter Oscar en bred installationsteknisk kompetens och erfarenhet. Läs mer..

Meny

Kontakt

Svenstedts Installationsledning AB
Älgstigen 59, 591 74 Borensberg

+46(0)70-791 99 70
oscar@svenstedts.se