Styra, planera och samordna

Installationssamordning

Installationsledare/installationssamordnare har blivit en allt mer viktig roll i byggprojekten till följd av att byggnaderna blir mer installationstäta och en allt större andel av den totala byggkostnaden.

Installationsledning innebär ett huvudansvar för samtliga projektets installationer så som el, tele, vent, VS, sprinkler, brand och styr. För att få en så effektiv installationssamordning är det viktigt att installationsledaren är med under hela projekttiden från projektering till slutbesiktning. Ju tidigare en installationsledaren är med, desto tidigare kan problem upptäckas och eventuella ändring och tilläggsarbeten ("ÄTA-arbeten") minimeras längre fram i projektet.

Installationsledarens främsta uppgift i ett projekt är att samordna projektörernas och installatörernas arbete för att säkerställa beställarens ekonomiska, drifttekniska och estetiska ställda krav. Vi finns som ert personliga stöd som sakkunnig inom installationsområdet för er organisation. Självklart leder vi stora som små installationsentreprenader och vi utformar arbetsrollen efter era önskemål för att passa varje specifikt projekt.

Samordnad funktionskontroll

Syftet med den samordnade funktionskontroll även kallat "samordnad provning" i folkmun är att kontrollera alla tilltänkta gränsöverskridande funktioner är dokumenterade och fungerande. Vi upprättar provningsprogram och leder sedan provningen med installatörerna ute på plats. Dokumentet från provningen fungerar sedan som underlag för besiktningsmännen när de utför slutbesiktning.

Vi erbjuder även tjänsten "Teoretisk samordnad funktionskontroll" (TSFK) som utförs i projekteringsskedet. Detta är ett led i att säkerhetsställa att de projekterade systemen harmoniseras med varandra och gränsdragningen mellan de tekniska systemen kontrolleras och förtydligas.

Image

Vi arbetar med:

I tidigt skede:

●  Granskning av handlingar FFU
●  Identifiering av energikrav & certifieringar för LEED, Miljöbyggnad
●  Upphandling & utvärdering av entreprenörer
●  Ta fram gränsdragningslistor
●  Ta fram BIM-Manual
●  Konsultation/rådgivning

Under projektering:

●  Rollen som Installationsledare
●  Biträdande projekteringsledare inom installationsområdet
●  BIM-Samordning (3D-samgranskning)
●  Granskning av handlingar enligt 'BEAst Effektivare granskning 3.0'
●  Ansvara för energisamordning
●  Utföra teoretisk samordnad funktionskontroll (TSFK)

Under produktion:

●  Installationssamordnare på plats
●  Projektledningsstöd
●  Bistå vid framtagande av produktionstidplan för installationer
●  Behjälplig vid ÄTA-hantering
●  Planering och uppföljning av UE:s egenkontroll och driftsättningar
●  Upprätta provningsprogram för samordnad funktionskontroll
●  Leda och planera samordnad funktionskontroll
●  CE-märkning av sammansatta maskiner
●  Upprättande av drifts- och underhållsinstruktioner

Efter avslutat projekt:

●  Energiuppföljning
●  Garantifrågor
●  Driftoptimering

Söker ni installationsledare?

Personligt

Långvariga och goda relationer

Engagemang

Kvalité i stort och smått

Trygghet

Pålitlighet och kompetens

Image

Om Svenstedts

Svenstedts Installationsledning AB drivs sedan den 1 Oktober 2020 av Oscar Svenstedt. Med 15 års erfarenhet från branschen besitter Oscar en bred installationsteknisk kompetens och erfarenhet. Läs mer..

Meny

Kontakt

Svenstedts Installationsledning AB
Älgstigen 59, 591 74 Borensberg

+46(0)70-791 99 70
oscar@svenstedts.se